• SWG 11

SWG 11 SWİN GATE TURNİKE

SWG 11 YAPRAK TURNİKE (MANUEL KİLİTLEMELİ)

Uygulama

Giriş yönüne göre (sağ - sol) ayarı yapılabilmektedir. Mekanik yaprak turnike sadece tek yönde geçişe izin verir.

Özgün Tasarım

Dekoratif dış görüntü, yumuşak ve sessiz geçiş ile birlikte özgün bir tasarıma sahiptir.

AKTÜEL